Григорій Козловський та футбол як меценат розвиває спорт в Україні ONLINE UA

Григорій Козловський – український бізнесмен, президент Григорій Козловський львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.

  • Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.
  • Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.
  • Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.
  • Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.
  • Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат.