Григорій Козловський та футбол як меценат розвиває спорт в Україні ONLINE UA

Григорій Козловський – український бізнесмен, президент Григорій Козловський львівського футбольного клубу „Рух”, меценат. Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат. Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат. Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат. Григорій Козловський – український бізнесмен, президент львівського футбольного клубу „Рух”, меценат. Григорій Козловський – …